การรับประกันฟิล์ม เซรามิค Global

การรับประกันฟิล์มเซรามิค Global มีอะไรบ้าง

เงื่อนไขการรับประกันฟิล์ม Global Film Thailand

ขอรับประกันการติดตั้ง ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ให้กับลูกค้าตามชื่อที่ปรากฎอยู่บนใบรับประกันเท่านั้น การรับประกันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้สิทธิหรือโอนให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด! นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง ในกรณีฟิล์มที่ติดไปเกิดหลุด ลอกร่อน เป็นฟองอากาศหรือสีเพี้ยนไปจากเดิม ทาง Global พร้อมที่จะรับผิดชอบแก้ไขและเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 18 ปี

การรับประกันจะถือเป็นโมฆะในกรณีดังนี้

– ใบรับประกันสูญหายหรือมีการแก้ไขข้อมูล

– ฟิล์มที่ติดตั้งได้รับการดูแลรักษาหรือถูกใช้งานไม่ถูกต้อง

– ฟิล์มที่ติดตั้งถูกลอก ทำลาย ขูด ขัด โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างผู้ติดตั้ง

– ในกรณีกระจกแตกเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ ทาง Global จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ

สนใจติดฟิล์มเซรามิค ติดฟิล์มรถยนต์ ติดฟิล์มอาคาร Global ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ จองคิวติดตั้งได้ที่

โทร: 061-393-719302-003-3583

Line: GlobalThai

FB: https://www.facebook.com/globalfilmsthailand